ABOUT RAKTHAYA

ประวัติ

“รักธยา” ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มายาวนานกว่า 20 ปี จนก้าวขึ้นสู่แนวหน้าวงการอสังหาฯ เมืองกรุงเก่า ภายใต้การนำทัพของ "นายชัยวัฒน์ จิรรัตน์นันท์" ผู้ก่อตั้ง ต่อมาได้ส่งมอบให้ ทายาทรุ่นที่ 2 ของตระกูล "นายจิรัฏฐ์ จิรรัตน์นันท์" ดูแลงานด้านการตลาดทั้งหมด ร่วมกับ "นายจิรโรจน์ จิรรัตน์นันท์" ดูแลการบริหารงานก่อสร้าง และตกแต่ง เพื่อนำบริษัทเดินหน้าพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง

โดยได้จัดตั้งบริษัทในนาม “รักธยา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด” เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2552

วิสัยทัศน์

“ รักธยา มุ่งมันที่จะเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด คำนึงถึงดีไซน์แนวคิดใหม่ เพิ่มความสุขในการอยู่อาศัย ในรูปแบบชีวิตทันสมัย สะดวกสบาย และใส่ใจในทุกรายละเอียด”

พันธกิจ

“ รักธยา มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสินค้า และการบริการให้ดีขึ้นอยู่เสมอ เพื่อสร้างความพึงพอใจ ให้กับผู้บริโภค โดยเน้นถึงเรื่องทำเลที่ตั้งโครงการที่มีศักยภาพ การคมนาคมสะดวก มีระบบรักษาความปลอดภัยดีเยี่ยม สาธารณูปโภคครบครัน พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท และสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ของ รักธยา ให้กว้างขวางขึ้น”